work happiness

Dit zijn de drie aspecten van werkgeluk die jij vanaf morgen kunt beïnvloeden

Gepubliceerd op 11 jul. 2022 door Alex ten Klei

Als werkgever heb je invloed op het werkgeluk van je medewerkers. Dat weet je natuurlijk wel, maar in de praktijk blijft het soms lastig om hier op een structurele basis aandacht aan te geven. In dit blog noemen we een aantal factoren die een directe invloed hebben op het geluk van je werknemers. We kunnen ons voorstellen dat je daar graag mee aan de slag gaat, ook omdat goede mensen lastig te vinden zijn en je je personeel juist nu wilt behouden. Onlangs verscheen er nog een bericht in de media waarin stond dat er voor het eerst in de geschiedenis meer vacatures dan werkzoekenden zijn. Dat geeft wel aan hoe krap de arbeidsmarkt is. Daarnaast blijkt uit elk onderzoek dat medewerkers die goed in hun vel zitten op de werkvloer zich minder vaak ziek melden, productiever zijn en duurzamer inzetbaar. En tot slot, en dat is misschien nog wel het belangrijkste, op plaatsen waar mensen met plezier samenwerken is het gewoon leuker dan daar waar werken als een noodzakelijk kwaad wordt ervaren.

Dit zijn de drie aspecten van geluk die jij vanaf morgen kunt beïnvloeden

1. Het hebben van relaties en voldoende uitdaging

Mensen die zich in een spreekwoordelijk warm nest bevinden zitten beter in een vel. Zij hebben meer zelfvertrouwen en zijn niet bang om fouten te maken. Dat geldt niet alleen voor de privésfeer, juist in een zakelijke setting waar prestatie en resultaat van belang zijn, is aandacht voor de relatie belangrijk. En dan niet alleen met de leidinggevende, maar zeker ook met de collega’s onderling.

Wanneer je relaties combineert met voldoende uitdaging en de vrijheid om autonoom je werk te doen, dan heb je goud in handen. Immers, als medewerkers zich uitgedaagd voelen zijn ze betrokken, werken ze effectiever en leggen ze meer creativiteit aan de dag. Hoe zijn de relaties onderling binnen jouw organisatie? En worden de collega’s op dit moment voldoende uitgedaagd? Of ligt de werkdruk juist hoog en wil je daar wat aan doen?

2. Bezig zijn met betekenisvol werk

De meeste mensen willen het gevoel hebben waardevol bezig te zijn. Waarde gaat in dit geval niet over salaris, maar over iets bijdragen dat betekenisvol is voor een ander. Wanneer mensen werken in een baan die zij als betekenisvol ervaren dan associëren zij dat met positieve termen als zelfvertrouwen, optimisme, hoop en een algemeen gevoel van welzijn. In de ideale situatie liggen de persoonlijke drijfveren van mensen gelijk aan die van de organisatie. Men zegt wel eens dat het DNA dan hetzelfde is. Of dat de bedrijfscultuur past als een jas. Heb jij van je mensen in beeld hoe zij dat ervaren?

3. Het creëren van flow en het ervaren van positieve emoties

Weet je nog hoe je als kind uren bezig kon zijn met een activiteit die je moeiteloos uitvoerde? Voetballen, een mooie cake bakken, of eindeloos dat ene danspasjes oefenen… Hebben jij of je collega’s tijdens het werk nog wel eens datzelfde gevoel? En als dat niet zo is, waar komt dat dan door? Hebben jouw collega’s hun dromen nagejaagd en doen zij wat ze als kind al wilden? Het is precies die flow die je wilt hebben binnen het bedrijf. Want dan gaat de rest vanzelf en ontstaat er veel positiviteit. Waardoor mensen in hun flow komen? Dat heeft te maken met intrinsieke motivatie, plezier en uitdaging en dat in combinatie met de werkomstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan de mate van comfort of de vrijheid om binnen bepaalde kaders zelf werkuren en -taken in te delen. Dat maakt dat mensen zich geïnspireerd voelen om bij te dragen aan een hoger doel.

Go with the flow

We wensen je veel succes en nodigen je van harte uit om met ons te sparren over de mogelijkheden om binnen jouw bedrijf het werkgeluk te verhogen. We hebben nog wel een paar ideeën

Alex ten Klei

Chief Play Officer

Growing teams and develop skills with gamification and team building solutions

Alle Artikelen

Leestip