10 Essential Skills for the Future

Tien belangrijkste skills van de toekomst

Gepubliceerd op 6 jan. 2020 door Alex ten Klei

De wereld verandert in een rap tempo en soms lijkt het of computers en automatisering het van ons over gaan nemen. Gelukkig is dat nog niet het geval. Er is namelijk één ding wat mensen verschillend maakt van computers: onze menselijkheid. De wereld verandert en daarom is het niet gek dat de vaardigheden die nodig zijn om een baan te krijgen, ook veranderen. Dit zijn de belangrijkste vaardigheden die je in de toekomst nodig hebt.

Terwijl de digitale wereld groeit, worden zachte vaardigheden zoals communicatie, probleemoplossend vermogen, samenwerking en empathie steeds meer gewaardeerd ten koste van specifieke technische kennis.

Steeds meer taken worden geautomatiseerd wat ervoor gaat zorgen dat sommige banen geheel of gedeeltelijk zullen verdwijnen. De aard van het werk verschuift. Welke vaardigheden heb je nodig om de komende jaren te kunnen uitblinken? Het zijn vooral menselijke vaardigheden die moeilijk door computers en technologie kunnen worden overgenomen

We hebben de belangrijkste voor je op een rijtje gezet die in verschillende onderzoeken en artikelen naar voren zijn gekomen zoals 10 vital skills of the future en 10 skills you need to survive the rise of automation.

1. Complex probleemoplossend vermogen

Probleemoplossend vermogen is een vaardigheid waar bijna iedereen voordeel mee kan halen. Het gaat er hierbij vaak om hoe je omgaat met moeilijke of onverwachte situaties. Hoe meer de wereld verandert, hoe meer complexe problemen naar voren komen.

Om oplossingen te vinden voor deze problemen, moet je de mentale flexibiliteit hebben om buiten de kaders te denken en het grotere geheel te zien. Je moet verbanden kunnen leggen om de oorzaak van het probleem helder te krijgen voordat je kunt zoeken naar oplossingen. Het zal minimaal nog jaren duren voordat een computer op dezelfde wijze als wij mensen in kan spelen op complexe problemen.

Collaboration

2. Samenwerken

Mensen kunnen managen, motiveren en delegeren om ervoor te zorgen dat je bedrijf de beste resultaten behaalt. Dat is een zeer moeilijke vaardigheid, die veel professionals missen. De komende tien jaar zal deze eigenschap zeer gewild zijn, vooral in de energie- en media-industrie. Het identificeren van de beste mensen voor de baan is daarom een essentiële vaardigheid om over te beschikken.

Daarnaast zul je in een team moeten kunnen werken en moeten investeren in teambuilding. Juist met computers op de loer, snakken mensen naar menselijkheid. Bij de meeste vormen van werk met meer dan één werknemer ontkom je niet aan werken in een teamverband. Teamwork is altijd net wat ingewikkelder dan enkel met een groep mensen wat voor elkaar krijgen. Het verschil tussen een goed en een slecht team is hoe goed ze samenwerken.

3. Kritisch denken

Hoewel we voor sommige delen van ons werk sterk afhankelijk zijn van geautomatiseerde technologie, moeten we er nog niet op vertrouwen dat ze uitvoerende beslissingen voor ons nemen. Je zult voortdurend verschillende situaties moeten analyseren, meerdere oplossingen moeten overwegen en beslissingen moeten nemen door middel van logica en redenering. Met andere woorden: op de toekomstige werkplek waar we grote wetenschappelijke problemen aan moeten pakken is kritisch denken een hele belangrijke vaardigheid.

Creative Thinking

4. Creativiteit

Mensen ontwikkelen zich dankzij creativiteit. Een vaardigheid die robots en computers nooit kunnen bezitten. Ze zijn namelijk geschapen naar ons idee en kunnen nooit creativiteit toevoegen. Dat betekent dat bij het ontwikkelen van nieuwe technologieën alleen maar meer creativiteit nodig is om nieuwe manieren te vinden om technologie toe te passen en nieuwe producten en diensten te creëren.

5. Coördineren

Robots en computers zijn fantastisch omdat ze taken van ons overnemen die niet zo spannend zijn, maar wat ze nou net niet hebben is het vermogen om te coördineren met anderen. In het werkveld is het van levensbelang dat je goed kunt samenwerken en communiceren met je collega’s. Je moet op ze in kunnen spelen en ook de volgende generaties zijn echte teamspelers onmisbaar. Ook hierbij is een goed team van levensbelang.

6. Emotionele intelligentie

Je in kunnen leven in de wereld om je heen en je aanpassen aan de omgeving van anderen is een hele belangrijke vaardigheid. Alles draait om het vermogen om met andermans gedrag om te gaan, je een weg te banen door sociale complexiteit en persoonlijke beslissingen nemen die een positief resultaat opleveren. Als je vitale verbindingen op de werkvloer wilt leggen, zul je dus echt over emotionele intelligentie moeten beschikken. Ook in de toekomst krijg je te maken met verschillende persoonlijkheden en de fijnste collega weet daar goed op in te spelen.

Decision Making

7. Oordelen en besluiten nemen

Vandaag de dag is eigenlijk elke bedrijfsstrategie gebaseerd op de analyse van gegevens. Dat betekent dat we de komende jaren nog meer behoefte hebben aan mensen die sterk zijn in het analyseren van gegevens en het nemen van beslissingen. Gelukkig zijn er tegenwoordig tal van tools die je helpen met het begrijpen en ontcijferen van deze cijfers, dus raak vooral niet in paniek als je er nog niet zo sterk in bent. Maak vooral gebruik van online tools om jezelf hierin te verbeteren.

8. Servicegerichtheid

Een sterke servicegerichtheid - of actief zoeken naar manieren om mensen te helpen - betekent dat we ons op de consument moeten richten en moeten anticiperen op wat hun toekomstige behoeften zullen zijn. Met andere woorden: je moet nadenken over wat de klant nodig heeft en oplossingen creëren voor zijn problemen. Dat vereist menselijkheid en ook daarin onderscheid je je dus van computers.

9. Onderhandelen

Met robots die onze werkplek infiltreren, zullen sociale vaardigheden belangrijker zijn dan ooit. Onderhandelen is iets wat alleen wij mensen kunnen doen - en ook nog eens goed doen. Sommige beroepen stellen introverte mensen in staat om hun schild op te trekken en weg te stappen van interpersoonlijke vaardigheden. Maar ook van mensen in technische functies wordt verwacht dat ze onderhandelen met klanten, collega's en managers. Je zult altijd met mensen te maken krijgen, wat voor functie je ook hebt. Daarom is het goed om in je menselijke skills te investeren, daar zul je later voordeel uit halen.

Problem solving

10. Cognitieve flexibiliteit

Cognitieve flexibiliteit is het vermogen om over meerdere concepten tegelijk na te denken. In de snelle wereld van vandaag zijn we gewend om te jongleren met een aantal petten en multitasking. Maar volgens The Future of Jobs, een rapport van het World Economic Forum dat meer dan 350 executives over de hele wereld heeft ondervraagd, is een hoger niveau van cognitieve vaardigheden vereist voor een breed scala aan banen - dit omvat creativiteit, probleem gevoeligheid en logisch redeneren.

Menselijke eigenschappen zijn nooit te vervangen door computers, daarom is het belangrijk te investeren in onderlinge relaties. Met de juiste vaardigheden word je efficiënter en krijg je een impuls om je carrièredoelen te halen. Daarnaast helpen ze je je te onderscheiden en houden ze je hoofd fris.

Op welke vaardigheden ga jij je in 2020 focussen?

Alex ten Klei

Chief Play Officer

Growing teams and develop skills with gamification and team building solutions

Alle Artikelen

Leestip

Leestip