Human Skills

Waarom je Human Skills wilt ontwikkelen in jullie organisatie

Gepubliceerd op 22 mei 2024 door Alex ten Klei

Human Skills, vaak aangeduid als soft skills of interpersoonlijke vaardigheden, zijn essentiële competenties die je in staat stellen effectief te communiceren en samen te werken met anderen in verschillende situaties. Het is een paraplu begrip en omvat onder andere effectieve communicatie en empathie. Effectieve communicatie stelt je in staat ideeën duidelijk over te brengen en anderen goed te begrijpen, wat cruciaal is voor teamwork en problemen oplossen. Empathie betreft het begrijpen en delen van de gevoelens van anderen, wat relaties versterkt en conflictresoluties vergemakkelijkt.

Human Skills zijn cruciaal om succesvol te zijn in je werk. Terwijl technische vaardigheden kunnen helpen bij het verkrijgen van een sollicitatiegesprek of een instapfunctie, zijn het de Human Skills die echt beïnvloeden hoe anderen je zien als collega, teamlid of leider. Deze vaardigheden, waaronder ook vertrouwen, samenwerken en besluitvorming, worden door collega’s en managers bijzonder gewaardeerd. Human Skills verbeteren de interacties op de werkplek en dragen ze aanzienlijk bij aan het creëren van een positieve en productieve werkomgeving.

Human Skills zijn zowel in persoonlijke als professionele situaties onmisbaar. Ze verbeteren interacties met anderen, helpen bij het opbouwen en versterken van sociale banden en bevorderen de bedrijfscultuur. Belangrijke details over collega's onthouden bijvoorbeeld is een simpel voorbeeld en kan een aanzienlijke impact hebben op sociale interacties en anderen aanmoedigen om actiever deel te nemen aan gemeenschappelijke activiteiten.

Waarom menselijke vaardigheden moeilijk te meten zijn

Het meten van menselijke vaardigheden vormt een grote uitdaging omdat deze vaardigheden kwalitatief en subjectief van aard zijn, waardoor ze moeilijk te kwantificeren zijn met traditionele meetmethoden. In tegenstelling tot harde vaardigheden, waarvoor je een test of certificering hebt, zijn Human Skills zoals empathie, aanpassingsvermogen en teamwork meer gericht op persoonlijke en interpersoonlijke effectiviteit. Deze kunnen sterk variëren van situatie tot situatie.

Een van de belangrijkste redenen waarom Human Skills moeilijk te meten zijn is dat ze contextafhankelijk zijn. De effectiviteit van communicatie bijvoorbeeld kan veranderen op basis van factoren zoals culturele normen, het communicatiemedium en de persoonlijke dynamiek. Dit maakt het moeilijk om gestandaardiseerde maatstaven te bedenken die in iedere situatie toepasbaar zijn.

Bovendien zijn Human Skills altijd intern en vaak onzichtbaar totdat je ze laat zien in sociale interacties. Bijvoorbeeld, iemands vermogen om empathie te tonen of als het nodig is de leiding te nemen. Dit is niet altijd zichtbaar in een testomgeving.

Het beoordelen van deze vaardigheden is subjectief en kan beïnvloed worden door de mening en vooroordelen van anderen. Dit kan ervoor zorgen dat de beoordeling van vaardigheden niet altijd consequent is, afhankelijk van wat de beoordelaar denkt of verwacht.

Omdat ze moeilijk te meten zijn, is er geen cijfer voor empathie, je kunt niet slagen voor samenwerking of een universitair diploma krijgen in vertrouwen. Toch ken je waarschijnlijk wel een collega die tekortschiet in minimaal één van de Human Skills. Ze worden soms ook wel soft skills genoemd. Simon Sinek is daar duidelijk over en zegt: "Let's stop using the term ‘soft skills’ There is nothing soft about them”.

Wat zijn de voorwaarden om menselijke vaardigheden te oefenen?

We hebben gezien hoe belangrijk Human Skills zijn in elke organisatie en hoe ze een grote impact kunnen hebben op de werkomgeving. Voor de ontwikkeling van deze vaardigheden is de juiste omgeving vereist. Om Human Skills effectief te oefenen en te ontwikkelen, heb je een aantal voorwaarden worden voldaan om het leerproces kunnen verbeteren:

  1. Veilige omgeving: Het creëren van een veilige omgeving waar je jezelf, zonder angst voor kritiek, kunt uiten is misschien wel de belangrijkste voorwaarde. Dit bevordert onder andere een open dialoog en constructieve feedback.
  2. Diversiteit en inclusie: Interactie met diverse groepen vergroot het begrip en het aanpassingsvermogen. Het omgaan met mensen uit verschillende achtergronden helpt bij het ontwikkelen van een breder perspectief en verbetert iemands vermogen om met verschillende situaties om te gaan.
  3. Regelmatige oefening: Het ligt voor de hand, maar interactie met anderen, zowel in gestructureerde vorm als in informele ontmoetingen, maakt de voortdurende oefening van Human Skills mogelijk. Vrijwel iedere interactie kan een praktische oefening zijn in het toepassen van vaardigheden zoals empathie, leiderschap en bijvoorbeeld ook onderhandelen.
  4. Uitdagende situaties: Blootstelling aan uitdagende scenario's zoals conflictsituaties of zelfs crisismanagement test en verfijnt Human Skills. Je leert ze zo onder druk toe te passen en waar je nog aandacht aan moet geven.

Deze voorwaarden bieden niet alleen de basis voor leren en verbetering, maar nodigen ook uit om je continu bewust te zijn van je eigen menselijke vaardigheden en situaties op te zoeken waar je ze kunt blijven verbeteren.

Hoe ontwikkel je Human Skills?

Iedereen begrijpt het belang van Human Skills. Maar hoe ontwikkel je deze waardevolle vaardigheden? Dit vereist continu leren en bewust oefenen. Het ontwikkelen van Human Skills gaat verder dan je werkende leven. Door ze te blijven ontwikkelen word je niet alleen een betere collega, maar ook een betere echtgenoot, vriend, buurman en broer of zus. Hier zijn enkele effectieve manieren om deze vaardigheden te verbeteren:

  1. Training en Workshops: Deelnemen aan specifieke trainingen en workshops gericht op bepaalde Human Skills zoals communicatie, leiderschap of emotionele intelligentie kan fundamentele kennis en praktische vaardigheden bieden. Deze programma's bevatten vaak oefeningen die je in een veilige en gestructureerde omgeving kunt uitvoeren.
  2. Mentorship en Coaching: Samenwerken met een mentor of coach kan persoonlijke begeleiding bieden bij het ontwikkelen van Human Skills. Ze kunnen feedback geven op je interacties en helpen bij het stellen van verbeterdoelen op basis van hun waarnemingen en ervaringen. Denk hierbij ook eens aan een peer group van collega’s met wie je samenwerkt.
  3. Feedback: Regelmatig feedback vragen aan collega's, leidinggevenden en mentoren over je Human Skills kan inzichten geven in sterke punten en verbeterpunten. Constructieve kritiek is van onschatbare waarde voor persoonlijke groei.
  4. Reflectie: Het aangaan van reflectieve praktijken zoals het bijhouden van een dagboek kan je helpen je meer bewust te worden van je gedrag en hoe je met anderen omgaat. Reflecteren op dagelijkse interacties en de uitkomsten kan helpen bij het identificeren van patronen en verbetermogelijkheden.
  5. Netwerken: Regelmatig deelnemen aan netwerkmogelijkheden stelt je in staat om je soft skills te oefenen en te verfijnen. Netwerkevenementen dagen je uit om duidelijk te communiceren, actief te luisteren en je aan te passen aan diverse sociale situaties.
  6. Vrijwilligerswerk: Vrijwilligerswerk in rollen die teamwork, leiderschap en communicatie vereisen, kunnen praktische ervaring bieden in het gebruik en verbeteren van deze vaardigheden in realistische situaties.

Elk van deze methoden biedt een unieke aanpak voor het ontwikkelen van Human Skills, en het combineren ervan kan een uitgebreide ontwikkelingsstrategie bieden die je vermogen om effectief te interacteren met anderen in zowel professionele als persoonlijke settings verbetert.

Het aanmoedigen van het beoefenen van Human Skills onder werknemers kan de communicatie en het teamwork binnen de organisatie aanzienlijk verbeteren. Effectieve communicatie vermindert misverstanden en bevordert efficiëntie, terwijl sterke teamwork vaardigheden leiden tot betere samenwerking en uiteindelijk betere resultaten. Bovendien bevordert zo'n omgeving grotere betrokkenheid en tevredenheid van medewerkers omdat medewerkers zich gewaardeerd en begrepen voelen.

Wil je eens sparren over hoe teambuilding kan bijdragen aan het verbeteren van de Human Skills in jouw organisatie? Neem contact op voor een leuk gesprek.

Alex ten Klei

Chief Play Officer

Growing teams and develop skills with gamification and team building solutions

Alle Artikelen

Het Catalyst Teambuilding Model WHITEPAPER

Team Building Model
Het Catalyst Teambuilding Model

Van ‘uitje voor de lol’ naar strategisch instrument Dit whitepaper laat zien hoe je met behulp van het Catalyst Team Building Model teambuildingactiviteit als strategisch hulpmiddel kunt gebruiken.

Lees verder

Leestip