Human Skills

Het oefenen van soft skills of Human Skills via leuke, originele en uitdagende opdrachten

1 - 2 uren
Buiten
Competitief / Samenwerkend
4 - Onbeperkt

Programmaoverzicht

Tijdens de teambuilding activiteit Human Skills krijgt elk team een iPad mee. Op de tablet vind je een plattegrond met verschillende checkpoints in de omgeving. Ieder checkpoint is gelinkt aan één van de Human Skills. De teams mogen zelf de route kiezen, afhankelijk van welke skills of vaardigheden ze willen verkennen en hoe diepgaand ze willen leren. Elke vaardigheid heeft drie niveaus: basis, gevorderd en expert. De teams kunnen kiezen om zich op één vaardigheid te concentreren van begin tot eind, of hun kennis te verbreden door meerdere vaardigheden te verkennen.

Bij elk checkpoint denken de teams na over de vaardigheid in relatie tot echte situaties. Ze kunnen gevraagd worden om voorbeelden te vinden van de vaardigheid of om een creatieve toepassing te bedenken, gebaseerd op wat ze om zich heen zien. De voortgang van elk team wordt continu in realtime teruggestuurd naar de begeleider. Zo kan de begeleider zien wat de teams doen en een zinvolle nabespreking voorbereiden voor als de teams terugkeren.

Leerresultaten

Tijdens deze activiteit gaan teams buiten de gebruikelijke vergaderruimte om verschillende vaardigheden zoals empathie, besluitvorming en vertrouwen te verkennen. Door letterlijk naar buiten en omhoog te kijken, in plaats van naar binnen en omlaag zoals vaak bij workshops het geval is, worden ze creatiever en opener in hun denken. De wereld om hen heen dient als hun bron van inspiratie.

Omdat er beperkte tijd is, moeten de teams beslissen hoe ze hun aandacht willen verdelen. Ze kunnen ervoor kiezen om zich te specialiseren in een paar specifieke vaardigheden of een breder, maar minder diepgaand, begrip van alle vaardigheden te ontwikkelen. Dit vormt een praktische uitdaging, vergelijkbaar met wat managers dagelijks in hun werk tegenkomen.

Deze activiteit leent zich uitstekend voor een debrief waarin we de resultaten bespreken en een discussie op gang brengen over de invloed van Human Skills op het dagelijkse werk en de dynamiek binnen teams.

Offerte Aanvraag