Samenwerking

Samenwerken om ideeën te genereren en complexe problemen op te lossen met het oog op een gezamenlijke visie.

Bij samenwerken gaat het erom dat mensen die expert zijn op verschillende gebieden samen naar een gezamenlijk doel toe werken. Veel mensen zien samenwerken als inefficiënt, van weinig waarde, en zelfs riskant – waarbij men er vaak vanuit gaat dat het makkelijker is om het zelf te doen dan te delegeren of anderen erbij te betrekken.

Samenwerken is zeker niet geschikt voor alle taken en situaties. Samenwerken is echter van belang om het beste resultaat te behalen wanneer het om veelzijdige projecten en complexe problemen gaat. Een succesvolle samenwerking vraagt goede afspraken over hoe en wanneer er samengewerkt dient te worden. Dit is iets wat men gaandeweg leert, evenals het identificeren van de juiste personen om mee samen te werken. Daarvoor zijn nodig begrip en waardering van de expertise, bekwaamheid en karakter van anderen. Daarnaast zijn ook de vaardigheden die nodig zijn voor een efficiënte en integrale aanpak van projecten en problemen ontzettend belangrijk.

Het herkennen van eigen zwakke punten brengt ons een stap dichter bij het erkennen van de noodzaak om samen te werken. Samenwerken aan multifunctionele projecten is een goede manier om wederzijds respect te ontwikkelen en om van anderen te leren.

Teambuildingsactiviteiten bieden een perfecte gelegenheid om de sterke punten van collega’s te onderkennen en waarderen. Spellen die gebaseerd zijn op ervaringsleren simuleren situaties waarin er moet worden samengewerkt. Zo worden alle teamleden zich in een gezellige en ontspannen situatie bewust van hun persoonlijke kwaliteiten. Deelnemers hebben aangegeven dat zij later nog vaak terugdenken aan hun teambuildingservaring, met name wanneer zij betrokken raken bij een samenwerkingsproject op het werk.

Bekijk ook onderstaande selectie gerelateerde programma's.
Hulp nodig bij het maken van de keuze? Zoek je iets anders?

Neem Contact Op

Het Catalyst Teambuilding Model WHITEPAPER

Team Building Model
Het Catalyst Teambuilding Model

Van ‘uitje voor de lol’ naar strategisch instrument Dit whitepaper laat zien hoe je met behulp van het Catalyst Team Building Model teambuildingactiviteit als strategisch hulpmiddel kunt gebruiken.

Lees verder

Aanverwante case studies