Team Wellbeing

Teamwelzijn is een reis, geen bestemming.

1 - 2 uren
Binnen en buiten
Samenwerkend
8 - Onbeperkt

Programmaoverzicht

Team Wellbeing is een gezamenlijke teambuildingactiviteit waarbij deelnemers worden aangemoedigd om zowel tijdens het spel als later op hun werkplek, na te denken over de invloed die zij hebben op het welzijn van het team. De teams ontvangen via een team-tablet verschillende fysieke, mentale en creatieve opdrachten. Elke opdracht is gericht op kleine dagelijkse handelingen en gedragingen. Team Wellbeing bestaat uit drie fases. In de eerste fase zullen de deelnemers gaan inzien dat hun acties invloed hebben op het welzijn van anderen in het team. Tijdens de tweede fase bepalen de deelnemers welke acties ze gaan ondernemen om het collectieve welzijn positief te beïnvloeden. In de derde fase worden ze zich bewust van de noodzaak van voortdurende actie om consistent gedrag te kunnen ontwikkelen. De teams stellen een plan op met specifieke acties en tijdschema's om het voortdurende welzijn van iedereen te waarborgen en noteren dat plan op de Boom van Welzijn. De Boom van Welzijn kan in het kantoor worden opgehangen als herinnering aan hun toewijding voor het teamwelzijn en als trigger om zich er voortdurend voor in te zetten.

Leerresultaten

Met Team Wellbeing worden vaardigheden, een actieplan en toewijding voor het welzijn van het team ontwikkeld. Het spel is gericht op de belangrijkste factoren die verband houden met welzijn.

  • Betekenisvolle Communicatie - het stimuleren van communicatie waarbij mensen aandacht besteden aan de manier waarop ze spreken, en hoe ze anderen en zichzelf kunnen beïnvloeden om de gewenste resultaten te bereiken.
  • Vitaliteit en Kracht - fysieke gezondheid is psychische en emotionele gezondheid.
  • Plezier en Creativiteit - het is bewezen dat creativiteit, spelbenadering en geluk op het werk de productiviteit van een team verhogen.
  • Verbinding met de natuur vermindert stress en ziektes en verhoogt de productiviteit.


Offerte Aanvraag