Het Catalyst Teambuilding model - Activate Culture

Het Catalyst Teambuilding model - Activate Culture

Gepubliceerd op 24 aug. 2022 door Alex ten Klei

Het Catalyst Teambuilding Model laat zien hoe je teambuilding als strategisch instrument kunt inzetten bij de ontwikkeling van je medewerkers. In dit deel gaan we verder in op het activeren van de bedrijfscultuur.

Samenwerken in groepen kent een bijzondere dynamiek. Het is vaak ongrijpbaar. Als je de beste mensen voor een taak bij elkaar zet dan vormt dat zelden een effectief team. Groepscultuur is één van de meest bijzondere en krachtige elementen dat van invloed is op het succes van een organisatie.

Hoe definieer je bedrijfscultuur?

Er zijn verschillende definities te vinden. Waarschijnlijk omdat cultuur ongrijpbaar is en lastig precies te omschrijven. Volgens Wikipedia is organisatiecultuur de verzameling van normen, waarden en gedragsuitingen die gedeeld worden door de leden van de organisatie en de leden aan elkaar en aan de organisatie bindt.

Braun en Kramer (2016) benaderen organisaties als een tribes en kijken er met een antropologische blik naar. Volgens hen is cultuur een spannend samenhangend geheel van antwoorden op de twee basale overlevingsvragen van een groep mensen: hoe overleven wij als groep of organisatie in de externe omgeving? En: hoe regelen we onze interne integratie?

De belangrijkste elementen van de bedrijfscultuur

De belangrijkste elementen van de bedrijfscultuur zijn de normen en waarden en hoe mensen zich samen gedragen.

Daniel Coyle beschrijft in zijn boek The Culture Code hoe hij succesvolle groepen heeft geanalyseerd en wat de overeenkomsten zijn. Zijn conclusie was dat al deze groepen bepaalde kenmerken gemeen hebben die de basis vormen voor een sterke gezamenlijke cultuur. Deze zijn weer te geven in 3 stappen.

1. Building Safety

Creëer een veilige omgeving waarin iedereen zich gehoord voelt.

2. Sharing Vulnerability

Deel kwetsbaarheden. Deel de minder sterke punten zodat je kunt werken aan verbetering.

3. Crafting a Story

Beschrijf duidelijke prioriteiten die richting geven en de identiteit van de groep bepalen.

Zo kunnen teambuilding programma’s bijdragen aan een sterke bedrijfscultuur

Een veilige omgeving - Building safety

Tijdens een activiteit is plezier één van de basisfactoren. Plezier zorgt ervoor dat mensen ontspannen zijn en dat ze meer open staan. Barrières worden minder en de hiërarchische structuur vervaagt. Iedereen kan meedoen en je fysieke gesteldheid heeft geen effect op het resultaat. Iedereen is gelijkwaardig en heeft het gevoel erbij te horen.

Deel je kwetsbaarheden - Sharing vulnerability

De kracht zit hier in het laten zien van kwetsbaarheden. Als het oké is om je kwetsbaarheden te tonen dan laat je zien dat je hulp nodig hebt. Als dat de norm wordt dan kan je je onzekerheid aan de kant zetten en echt aan het werk gaan. Er ontstaat vertrouwen. Er bestaat een directe link tussen je kwetsbaar opstellen en het resultaat van samenwerken.

Geef duidelijke richting - Crafting a story

Het derde punt gaat over de richting van de organisatie. Als de missie en visie helder zijn dan geeft dat richting. Medewerkers die achter de missie staan hebben een duidelijk doel en richting.

Kernwaarden geven beste versie van jezelf weer

Je kernwaarden geven aan wie je bent als je op je natuurlijke best bent. Onderstaande video van Simin Sinek geeft een helder inzicht op waarden en hoe je die kunt definiëren.

Een teambuildingactiviteit is bij uitstek geschikt om de kernwaarden onder de aandacht te brengen en om vanuit de kernwaarden gedrag te laten zien en te oefenen om elkaar erop aan te spreken.

Een voorbeeld is de Go Team Values Game. Hierin ga je buiten op pad en zie je op een tablet allerlei icoontjes staan waar je naartoe moet om opdrachten uit te voeren. Al deze opdrachten hebben te maken met één van de kernwaarden. Zo kan een opdracht inhouden dat je een video maakt met je team over wat de kernwaarde voor jou betekent in je dagelijkse werk. Het resultaat is een discussie binnen het team over de toepassing van de kernwaarde. Daarnaast heb je als organisatie aan het einde een serie video’s waarin jouw medewerkers jullie kernwaarden uitleggen.

Top 3 activiteiten om de cultuur te versterken

  1. The Big Picture Lees verder
  2. Go Team - Values Game Lees verder
  3. Blockbusters Lees verder

Alex ten Klei

Chief Play Officer

Growing teams and develop skills with gamification and team building solutions

Alle Artikelen

Leestip