Conflictmanagement

Gezonde conflicten leiden tot een cultuur van innovatie, maar het beheer ervan is crutiaal.

conflict management

Conflictmanagement is het in balans houden van de positieve aspecten die voortkomen uit conflict en het beperken van de eventuele negatieve effecten. De kans op conflict kan uiteraard gereduceerd worden door duidelijke, goed gecommuniceerde en geaccepteerde afspraken te maken. Dit geeft medewerkers een referentiekader, vooral wanneer teamleden veel druk ervaren, moe zijn of veel stress hebben.

Er wordt gezegd dat een efficiënt team de optelsom is van mensen met verschillende werkstijlen. Dit genereert namelijk verschillende perspectieven en meningen, waardoor er een neiging tot conflict ontstaat. Dit kan tot positieve resultaten leiden zoals ideeënvorming, innovatie, procesverandering en implementatie van ideeën.

De keerzijde hiervan is een omgeving waarin er vrijwel geen regels gelden met betrekking tot de omgang tussen collega’s. Dit leidt ertoe dat mensen denigrerend worden aangesproken, hun ideeën genegeerd worden of dat zij op een onbeschofte manier worden behandeld d.m.v. offensief of beledigend taalgebruik. Doorgaans ontstaan er subgroepen waardoor er een vijandige omgeving wordt gecreëerd. Gaandeweg zal dit leiden tot hokjes-denken en stagnatie als gevolg angst voor conflict en verwijten.

Teambuilding spellen met een focus op ervaringsleren simuleren een omgeving van ongezond conflict. 'Gamification' biedt een veilige omgeving voor het analyseren van de spelregels voor interactie en conflictbeheer. Goed ontworpen en goed uitgevoerde spellen helpen je beseffen dat een conflict kan bijdragen aan de ontwikkeling van een innovatiecultuur. Bovendien geeft het observeren van dergelijke programma’s bedrijfsleiders inzicht in de onderliggende redenen voor ongezond conflict of het ontbreken van conflict en krijgen zij daardoor de kans om de bedrijfscultuur te revalueren.

Bekijk ook onderstaande selectie gerelateerde programma's.
Hulp nodig bij het maken van de keuze? Zoek je iets anders?

Neem Contact Op

Aanverwante case studies